Razpisni pogoji Videomanije

 • Na festivalu lahko sodelujejo avtorji in avtorice, ki so dijaki in dijakinje slovenskih srednjih šol.
 • Filmi so lahko narejeni v okviru šole ali zasebno. Ustrezati morajo ciljem tekmovanja in pogojem za udeležbo v skladu s Pravilnikom festivala mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija, ki je objavljen na spletni strani www.videomanija.org.
 • Tematika in forma filmov je popolnoma svobodna.
 • Dolžina filma naj ne presega 15 minut.
 • En film ima lahko največ tri avtorje. Filmi z več kot tremi avtorji se lahko prijavijo kot skupinsko delo.
 • Strokovna žirija bo podelila tri enakovredne glavne nagrade in posebno nagrado “ne me sekirat” za film z avtentično mladinsko temo in aktivnim odnosom avtorja do družbenega dogajanja.
 • Strokovna žirija bo podelila tudi srebrna in zlata priznanja, ki se upoštevajo za uveljavljanje posebnih dosežkov. Pogoj za prejem teh priznanj je udeležba avtorjev na pogovorni projekciji na dan festivala.
 • Napisi in dialogi v filmu morajo biti v slovenskem jeziku ali pa morajo imeti slovenske podnapise.
  Za vsak film mora prijavitelj, avtor ali mentor,  izpolniti elektronsko prijavo, objavljeno na spletni strani www.videomanija.org.
 • Če prijavljeni film ni dostopen prek spleta, mora biti poslan po pošti do 6. maja 2024 na naslov: VEGOVA Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana, s pripisom za festival Videomanija.
 • Selekcijska žirija bo seznam filmov, ki so uvrščeni v festivalski program, objavila na spletni strani www.videomanija.org do 13. maja 2024.
 • Seznam za nagrade nominiranih filmov bo objavljen do 17. maja 2024 na spletni strani www.videomanija.org.
 • Zaključna projekcija s podelitvijo priznanj in nagrad bo 21. maja 2024 v Kinodvoru.