Razpisni pogoji Videomanije

 • Na festivalu lahko sodelujejo vsi avtorji in avtorice, ki so redni dijaki in dijakinje.
 • Filmi so lahko narejeni v okviru šole ali pa zasebno.
 • Tematika in forma filmov je popolnoma svobodna.
 • Dolžina filma naj ne presega 15 minut.
 • En film ima lahko največ tri avtorje. Filmi z več kot tremi avtorji se lahko prijavijo kot skupinsko delo.
 • Strokovna žirija bo podelila tri glavne enakovredne nagrade in posebno nagrado “ne me sekirat” za film z avtentično mladinsko temo in aktivnim odnosom avtorja do družbenega dogajanja.
 • Selektor in strokovna žirija bosta podelila tudi bronasta, srebrna in zlata priznanja, ki se upoštevajo za uveljavljanje posebnih dosežkov. Pogoj za prejem teh priznanj je udeležba avtorjev na pogovorni projekciji na dan festivala. Posamezen prijavljen film tudi ne sme imeti več kot tri avtorje.
 • Napisi in dialogi v filmu morajo biti v slovenskem jeziku ali pa morajo imeti slovenske podnapise.
 • Za vsak film mora prijavitelj izpolniti elektronsko prijavo, objavljeno na spletni strani www.videomanija.org.
 • Šolska stopnja mora biti zaključena do 22. aprila. Če prijavljeni film ni dostopen preko spleta, mora biti poslan po pošti do 5. 5. tekočega šolskega leta na naslov: VEGOVA Ljubljana, Vegova ulica 4, 1000 Ljubljana, s pripisom za festival Videomanija.
 • Če zaradi manjšega števila filmov na šolski stopnji ni bilo predhodne selekcije, potem se dijaki lahko neposredno prijavijo na festival in bo selekcijo izvedel selektor festivala.
 • Selekcijska žirija bo seznam filmov, ki so uvrščeni v festivalski program, objavila na spletni strani www.videomanija.org, do 14. maja.
 • Zaključna projekcija s podelitvijo priznanj in nagrad bo 21. maja 2020 v Kinodvoru.