Prijavnica

Podatki o filmu

Dolžina filma
Vpiši spletno povezavo preko katere je prijavljen film dostopen.
FIlm lahko posredujete tudi preko Wetransfer storitve na E-naslov miha.pece@zrc-sazu.si.
V primeru, da ste oddali film preko spletnega servisa (Google Drive, Dropbox, One Drive, Vimeo, You Tube,...) in je dostop zaščiten z geslom, geslo vpišite v polje.

Avtorstvo

Film je produkt skupinskega avtorstva
V primeru, da je film produkt skupinskega avtorstva, boste vpisali ime skupine in njene člane

Skupinsko avtorstvo

Ime skupine, društva ali razreda.
E-naslov na katerega lahko kontaktiramo vodjo skupine

Avtor

Lahko vnesete največ 3 avtorje.
Pri izvedbi filma je sodeloval mentor *
Označite ali je pri filmu sodeloval mentor. V primeru, da je sodeloval mentor, boste morali vnesti njegove podatke.

Podatki o mentorju

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podatki pridobljeni z oddano prijavo služijo izključno za vodenje evidence prijavljenih filmov in obveščanje avtorja o izboru in ostalih dogodkih povezanih z izvedbo festivala mladinskega filma Videomanija 2021. Podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam ali kakorkoli drugače obdelovani. Vsi osebni podatki se hranijo do zaključka festivala Videomanija 2021.

Podatki za arhiv

Podatki za izdelavo arhiva

Podatki za objavo na spletni strani