Prijavnica

Videomanija 2024

Podatki o filmu

Dolžina filma
Vpiši spletno povezavo preko katere je prijavljen film dostopen.
FIlm lahko posredujete tudi preko Wetransfer storitve na E-naslov miha.pece@zrc-sazu.si.
V primeru, da ste oddali film preko spletnega servisa (Google Drive, Dropbox, One Drive, Vimeo, You Tube,...) in je dostop zaščiten z geslom, geslo vpišite v polje.

Režiser

Lahko vnesete največ 3 režiserje, če ima film več režiserjev, potem navedite zgolj odgovorno osebo in v polju spodaj označite film kot skupinski film. POZOR: v tem primeru se film ne more potegovati za državna priznanja!
V polje vnesite podatke za ENEGA režiserja. V primeru več režiserjev, te dodajte s klikom na "Dodaj režiserja"
V polje vnesite podatke za ENEGA režiserja. V primeru več režiserjev, te dodajte s klikom na "Dodaj režiserja"
Vpišite naziv šole, ki jo režiser obiskuje.
V primeru, da ima film več kot 3 režiserje, v polju označite film kot skupinski film. POZOR: v tem primeru se film ne more potegovati za državna priznanja!

Sodelujoči

0 of 500 max characters
Poleg režiserja lahko naštejete sodelujoče posameznike, kot so snemalec, scenarist, igralec,...

Mentorstvo

Pri izvedbi filma je sodeloval mentor *
Označite ali je pri filmu sodeloval mentor. V primeru, da je sodeloval mentor, boste morali vnesti njegove podatke.

Podatki o mentorju

Izjava o varovanju osebnih podatkov

Podatki pridobljeni z oddano prijavo služijo izključno za vodenje evidence prijavljenih filmov in obveščanje avtorja o izboru in ostalih dogodkih povezanih z izvedbo festivala mladinskega filma Videomanija 2023. Podatki v nobenem primeru ne bodo posredovani tretjim osebam ali kakorkoli drugače obdelovani. Vsi osebni podatki se hranijo do zaključka festivala Videomanija 2023.

Podatki za arhiv

Podatki za izdelavo arhiva

Podatki za objavo na spletni strani