Organizacijski odbor

Festival mladinskega filma Videomanija vodi Organizacijski odbor, ki ga sestavljajo naslednji člani:

Silvester Tratar, predsednik
Silvester Tratar je univ. dipl. inž. elektrotehnike, ravnatelj Vegove Ljubljana od leta 1998 do 2017. Od začetka festivala podpira idejo mladinskega filmskega ustvarjanja in je od samega začetka predsednik festivala.

Miha Peče
Leta 2001 je končal študij sociologije kulture in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deluje na področju etnografskega filma in videa ter filmskega izobraževanja. Je tudi avtor več kratkih eksperimentalnih filmov in soorganizator prireditev, povezanih z neodvisnim filmom. Veliko se posveča različnim oblikam filmskega izobraževanja, posebno mladinskega. Kot mentor sodeluje na Poletni šoli vizualnega in seminarjih za srednješolce in študente.

Amanda Zupanc
Amanda Zupanc je profesorica angleščine in zgodovine. Na Vegovi koordinira festival Videomanija. Pri svojem pouku vključuje film in filmski jezik kot eno izmed metod poučevanja angleščine in skuša na ta način navdušiti najstnike za filmsko umetnost ter jih spodbuditi k ogledu kakovostnih filmov, ki vzgajajo, ne le zabavajo.

Marjeta Šušteršič Menart
Na Vegovi Ljubljana je zaposlena kot profesorica slovenščine. Je mentorica Gledališkega jezika in vodi literarne delavnice. Je avtorica scenarija zaključne prireditve Videomanije in skrbi za njeno izvedbo.

Nina Dekleva
Po izobrazbi je bibliotekarka. Na Vegovi Ljubljana vodi šolsko knjižnico in je mentorica Filmskega kluba. V organizacijo Videomanije se je vključila kot mentorica mladinske žirije.

Miško Kranjec
Zaposlen je na Vegovi Ljubljana, kjer je zadolžen za informatiko. Ima dolgoletne izkušnje na področju informatike in multimedije in je oblikovalec ter urednik spletne strani.

Alen Ajanović
Alen Ajanović, mag. inž. rač. in inf., je profesor na Vegovi in pravi filmski navdušenec. Pri Videomaniji sodeluje v dveh dimenzijah. Prva je kot tehnično osebje, ki skrbi za brezhibno predvajanje filmov. V drugi vodi tudi mladinsko žirijo pri ogledih in izbiri najboljšega filma.

Matic Podpadec
Matic Podpadec, dipl. inž. rač. in inf., zaposlen na Vegova Ljubljana na Videomaniji sodeluje v okviru tehnične podpore.

Jernej Pustoslemšek

Profesor umetnostne zgodovine na Vegovi šoli. Pri Videomaniji sodeluje kot mentor dijakom pri ustvarjanju vizualnih vsebin, vodi šolski band in skrbi za zvočno podporo.