Organizacijski odbor

Festival mladinskega filma Videomanija vodi Organizacijski odbor, ki ga sestavljajo naslednji člani:

Silvester Tratar, predsednik 

Silvester Tratar je univ. dipl. inž. elektrotehnike, ravnatelj Vegove Ljubljana od leta 1998 do 2017. Od začetka festivala podpira idejo mladinskega filmskega ustvarjanja in je od samega začetka predsednik festivala.

Miha Peče

Leta 2001 je končal študij sociologije kulture in umetnostne zgodovine na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Deluje na področju etnografskega filma in videa ter filmskega izobraževanja. Je tudi avtor več kratkih eksperimentalnih filmov in soorganizator prireditev, povezanih z neodvisnim filmom. Veliko se posveča različnim oblikam filmskega izobraževanja, posebno mladinskega. Kot mentor sodeluje na Poletni šoli vizualnega in seminarjih za srednješolce in študente.

Amanda Zupanc

Amanda Zupanc je profesorica angleščine in zgodovine. Na Vegovi koordinira festival Videomanija. Pri svojem pouku vključuje film in filmski jezik kot eno izmed metod poučevanja angleščine in skuša na ta način navdušiti najstnike za filmsko umetnost ter jih spodbuditi k ogledu kakovostnih filmov, ki vzgajajo, ne le zabavajo.

Marjeta Šušteršič Menart

Na Vegovi Ljubljana je zaposlena kot prof. slovenščine. Je mentorica Gledališkega jezika in vodi literarne delavnice. Je avtorica scenarija zaključne prireditve Videomanije in skrbi za njeno izvedbo.

Nina Dekleva

Po izobrazbi je bibliotekarka. Na Vegovi Ljubljana vodi šolsko knjižnico in je mentorica Filmskega kluba. V organizacijo Videomanije se je vključila kot mentorica mladinske žirije.

Marko Tomšič

Na Vegovi Ljubljana je zaposlen kot profesor računalništva in multimedije. Ima veliko izkušenj s področja osvetljevanja, ozvočenja in tehnične organizacije dogodkov. Na festivalu Videomanija skrbi za tehnično izvedbo.

Miško Kranjec

Zaposlen je na Vegovi Ljubljana, kjer je zadolžen za informatiko. Ima dolgoletne izkušnje na področju informatike in multimedije in je oblikovalec ter urednik spletne strani.