SKupinska slika zadovoljnih nagrajencev na odru pred filmskim platnom

Retrospektiva ob 20 letnici Videomanije

Film je imaginacija, včasih fantazija, vendar nikoli ne more popolnoma pobegniti iz sveta v katerem živimo. Zato ni nenavadno, da prenekaterega ustvarjalca prevzame za celo življenje.  

Tako razmišljanje nas je vodilo pri snovanju mladinskega filmskega festivala, ki je srednješolcem ponudil prostor in čas, da z gibljivimi slikami izrazijo svoje razmišljanje o svetu okrog sebe, svoje sanje, svoje dvome in hotenja.  

V 20 letni zgodovini Festivala mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija je bilo ustvarjeno in prikazano prek 1000 filmov.  Mnogo mladih filmskih ustvarjalcev je v posameznem obdobju prireditvi pustilo poseben pečat. Na Videomaniji so sodelovali večkrat, bili večkrat tudi nagrajeni, kasneje pa smo jih začeli srečevati tudi v »odraslem« filmskem svetu. Sara Kern, Nejc Levstik, Klemen Berus, Kristjan Kranjčan, Jan Krevatin, skupina avtorjev pod imenom Film faktory (Miha Šubic, Mojca Pernat, Mitja Mlakar, Robert Ribič) – to je le nekaj ustvarjalcev, ki so danes aktivni na filmskem področju.  

Na naslednjih straneh smo pripravili pregled nagrajenih filmov. Nekatere izmed njih si je mogoče tudi ogledati. V njih je mogoče prepoznati razmere, v katerih so filmi nastajali. Od vsebinski in tehnično obotavljivih začetkov, do poplave izdelkov narejenih z mobilnim telefoni. Od popolnoma neodvisnih izdelkov posameznih avtorjev, do prepoznavnega kurikularno načrtovanega dela v umetniških gimnazijah. Od dokumentiranja s COVID-om povzročenega pouka doma, do poglobljenega razmišljanja o medvrstniških odnosih.

Filmsko področje je dovolj atraktivno, da so mladi zanj pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas. Priložnosti, ki mlade nagovarjajo k aktivnem udejstvovanju in ustvarjanju ni nikoli preveč. Zato bo Videomanija tudi v bodoče vzpodbujala in vabila k filmskemu ustvarjanju tudi s priznanji in nagradami najboljšim filmom in njihovim avtorjem.

Podaljšan rok za prijavo

Obveščamo vas, da je rok za prijavo na festival Videomanija 2023 podaljšan do vključno srede, 8. maja 2024.

  • kino dvorana s platnom v ozadju n akaterem se prikazuje logotip Videomanije

V Sloveniji se odvija kar nekaj video festivalov, ki se posvečajo kratkim neodvisnim filmom, vendar pa bi se srednješolec le s težavo uvrstil v program katerega izmed njih. Vzrok temu je samosvoja, generacijska mladinska kultura, ki se nerada priklanja predstavam odraslih, hkrati pa se že bistveno razlikuje od osnovnošolskega filmskega otroškega ustvarjanja. Zaradi tega smo se odločili, da vsem srednješolcem – ne glede ali ustvarjajo sami doma ali pa v okviru obšolskih interesnih dejavnosti – zagotovimo prostor, kjer bodo svoje stvaritve lahko predstavili vrstnikom.

Upamo tudi, da bi naš festival postal dodatna vzpodbuda vsem ustvarjalkam in ustvarjalcem, ki želijo aktivno sodelovati pri oblikovanju družbe, v kateri živijo.

logo mestni kino dvor