Retrospektiva ob 20 letnici Videomanije

Film je imaginacija, včasih fantazija, vendar nikoli ne more popolnoma pobegniti iz sveta v katerem živimo. Zato ni nenavadno, da prenekaterega ustvarjalca prevzame za celo življenje.  

Tako razmišljanje nas je vodilo pri snovanju mladinskega filmskega festivala, ki je srednješolcem ponudil prostor in čas, da z gibljivimi slikami izrazijo svoje razmišljanje o svetu okrog sebe, svoje sanje, svoje dvome in hotenja.  

V 20 letni zgodovini Festivala mladinske filmske ustvarjalnosti Videomanija je bilo ustvarjeno in prikazano prek 1000 filmov.  Mnogo mladih filmskih ustvarjalcev je v posameznem obdobju prireditvi pustilo poseben pečat. Na Videomaniji so sodelovali večkrat, bili večkrat tudi nagrajeni, kasneje pa smo jih začeli srečevati tudi v »odraslem« filmskem svetu. Sara Kern, Nejc Levstik, Klemen Berus, Kristjan Kranjčan, Jan Krevatin, skupina avtorjev pod imenom Film faktory (Miha Šubic, Mojca Pernat, Mitja Mlakar, Robert Ribič) – to je le nekaj ustvarjalcev, ki so danes aktivni na filmskem področju.  

Na naslednjih straneh smo pripravili pregled nagrajenih filmov. Nekatere izmed njih si je mogoče tudi ogledati. V njih je mogoče prepoznati razmere, v katerih so filmi nastajali. Od vsebinski in tehnično obotavljivih začetkov, do poplave izdelkov narejenih z mobilnim telefoni. Od popolnoma neodvisnih izdelkov posameznih avtorjev, do prepoznavnega kurikularno načrtovanega dela v umetniških gimnazijah. Od dokumentiranja s COVID-om povzročenega pouka doma, do poglobljenega razmišljanja o medvrstniških odnosih.

Filmsko področje je dovolj atraktivno, da so mladi zanj pripravljeni žrtvovati svoj prosti čas. Priložnosti, ki mlade nagovarjajo k aktivnem udejstvovanju in ustvarjanju ni nikoli preveč. Zato bo Videomanija tudi v bodoče vzpodbujala in vabila k filmskemu ustvarjanju tudi s priznanji in nagradami najboljšim filmom in njihovim avtorjem.