Znani so nagrajenci Videomanije 2019

Strokovna žirija je podelila tri enakovredne nagrade naslednjim filmom in njihovim avtorjem:

  • Divji spust, avtorica Živa Ogrin (Srednja medijska šola Radovljica)
  • Za Ano, avtorica Lea Dujmovič
  • Oče in sin, avtor Urh Pirc

Strokovna žirija je podelila tudi posebno nagrado »ne me sekirat« za film z avtentično mladinsko temo in aktivnim odnosom režiserja do družbenega dogajanja.

  • Ne kužiš, stari moj, avtor Marko Milohnić

Mladinska žirija pa je izbrala film

  • Divji spust, avtorica Živa Ogrin