Žirija je pregledala nabor prejetih filmov, ki je bil tudi letos zelo bogat in izjemno raznolik, tako z žanrskega vidika kot tudi z vidika obravnavanih tematik in uporabljenih izraznih pristopov.

Videli smo poetične eksperimente, kriminalke, videospote, igrane drame, dokumentarne ter animirane filme… Vsak film posebej je članom in članici komisije predstavljal svojevrstno okno v svet mladih, skozi ta okna smo lahko pogledali v raznolike scene širom po Sloveniji. S tem smo si tudi ustvarili občutek, da mladinska filmska scena v Sloveniji napreduje, da se razvija in uveljavlja vse več močnih video-centrov. Mladi tehnične možnosti, ki so na voljo, očitno s pridom uporabljate in člani žirije, pripadniki malce starejše generacije, pogosto obnemimo ob tem, kaj vse se da narediti.

Pri filmih so nas, poleg raznolikih možnosti posebnih učinkov, osupnile tudi druge reči: kdaj tehnična dovršenost, včasih sporočilnost, pa avtorska glasbena podlaga, neredko prepričljiva igra, zanimivi koncepti, intrigantna zgodba, tu in tam pa tudi izvirna ideja in žar avtentičnosti. Eno osnovnih vodil žirije namreč je, v filmih iskati in prepoznavati ob drugih naštetih kvalitetah še prav posebej avtentični mladinski izraz. Film naj bi bil torej po našem čim bolj  nepodoben izdelkom, ki jih ponuja množična popularna kultura, tako z vidika zasnove, obravnave teme in njene umetniške realizacije.

Morda se boste vprašali, kaj odrasli pravzaprav hočemo.

Najprej nas morate ubogati, upoštevati naša pravila in igrati igre, katerih pravila so že bila postavljena. Naučiti se morate tisto, kar starejše generacije pojmujemo za pomembno in znati ponoviti, kar smo vas učili. Na koncu pa si želimo, da bili vaši izdelki svojeglavi, drugačni, polni avtentičnih emocij in kritični do sveta odraslih, po možnosti pa še, da bi odpirali drzne vizije drugačnega možnega sveta.

Da, res je. Oboje pričakujemo od vas, naših mladih ustvarjalcev. V vaših izdelkih je eden od za žirijo ključnih vidikov gotovo umetnost iskanja ravnotežja med lastnim čutenjem in izrazom ter arzenalom naučenega, posredovanega.

Nenazadnje je to tudi tisto, kar poganja svet naprej in zaradi česar tudi stari še upamo, da nam boste mlajše generacije, tudi preko filma, pokazale kake nove vizije.

Špela Razpotnik